Moderbolag, äger bl.a Dateli Infrateknik och Dateli Partner.