Om Företaget

DATELI, Bildades 1985 som ett installationsföretag inom Tele och Data med huvudinriktning på Tele av Thomas Widéen.
Dateli var bland de första i Sverige att jobba och svetsa fiberkablar, detta driv att ständigt utvecklas och ligga
inom teknikens framkant är en viktig stomme i företaget.
​​​​​​​
DATELI är leverantör av tjänster och hårdvara inom Tele, Data, Nätverk, El, Automation. DATELI utför Projektering, Konstruktion, Installation, Driftsättning, Service och Underhåll.
DATELI är Leverantörsoberoende av hårdvara och utgår från kundens bästa vid varje projekt. Verksamheten täcker hela landet inom projekt.
Bland referenserna finns projekt och kunder som: Arlandabanan, Botniabanan, Citybanan, Mälarbron, SL, Stockholms Universitet, Försvaret, KTH, Siemens.

DATELI´s breda personalkompetens kombinerat med effektivorganisation säkerställer projektgenomföringar av högsta kvalité.
 
DATELI jobbar förutseende med våra kunder och har ett ömsesidigt utbyte och en öppen dialog kring lösningar och
problem.
God ekonomi i kombination med ett välskött företag borgar för noggrannhet, kvalitet samt garantier på utförda arbeten. Dateli består av en erfaren organisation inom Installation, Underhåll, Service, Projektledning, Systemdesign och Konstruktion.
 
DATELI har Tekniker med kunskaper fördelade på olika system och anläggningar där vi Installerar, Driftsätter, Reparerar och Underhåller. Vår personal har spetskompetensutbildning inom spridda områden samt en breddkompetens inom de flesta områden inom vår verksamhet.
Det resulterar i att en och samma tekniker har mycket god kompetens inom minst två teknikområden.
 
Personalen är det som gör DATELI till vad det är idag, det är personalen som är DATELI.

Kompetens

Tekniker inom:
· Fiber installation allt från insvetsning av ODF’er till effekt och OTDR inmätningar av utförd installation och service.
· CCTV: Installation, Driftsättning, Service och Underhåll
· Radio och Antenn: Installation, Driftsättning, Service och Underhåll.
· Biljettmaskiner och Passagerar Information: Installation, Driftsättning, Service och Underhåll.
· Transmissions system från Alcatel-Lucent, Nokia och Tellabs: Installation, Driftsättning, Service och Underhåll.
· Elektriker: Installation, Driftsättning, Service och Underhåll.
· LAN nätverk: Installation, Driftsättning, Service och Underhåll
· Högtalar system: Installation, Driftsättning, Service och Underhåll
· Styrsystem S7: Installation, Driftsättning, Service och Underhåll
· Kabelförläggning

Specifika utbildningar och certifikat:
· Mastklätterutbildning och antennmontage i spårmiljö
· Utbildning inom arbete i spårmiljö "Banverket"
· Utbildning inom om arbete i vägmiljö
· Behörighetsgodkända av Banverket för Opto och Kopparkabelarbeten NF003
· Behörighetsgodkända av Banverketför Tellabs, Nokia, MobiSIR, Likriktare
· TRITUB utbildade för arbete inom SL's spårområde
· SOS utbildade
· Tillsyningsman
· Utbildade i heta arbeten
· ​AMP och ECS certifierade för kabelsystem
 
Personalen vidareutbildas kontinuerligt från leverantörer och inhyrda utbildare inom respektive område.

Kvalitet - Miljö policy

DATELI arbetar enligt ISO 9000. Kontrollplan finns för varje projekt vilken även fungerar som projektledarens egenkontroll. Miljötänkandet är högt inom Dateli och vi följer ISO 14000.
 
 
Kvalitetspolicy
Genom att införa och upprätthålla ett Kvalitetssystem samt att säkerställa en hög kompetensnivå kan våra kunders förväntan på att få uppdragen utförda på bästa sätt, infrias
 
 
Miljöpolicy
Med kunden i centrum ska DATELI AB verka för en varaktig målsättning att den samlade miljöpåverkan från företagets verksamhet, produkter och tjänster, ska hållas på minsta möjliga nivå. Förbättringar inom miljöområdet ska ske i takt med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

VD

Thomas Widéen tillträder som VD 2010-02-01, Thomas är Styrelseordförande och ensam ägare.