Referenser

Pågående Projekt

Några av de pågående projekt/avtal vi har fått förtroendet att utföra.
Citybanan - Trafikverket
Dateli, som underentreprenör åt Strukton Rail utför installation av Radio- och Teletransmissionsanläggning i Citybanan i Stockholm.


Drift och Underhåll av Trafikinformationsanläggning - Trafikverket
Dateli utför Drift- och underhållsarbeten på Trafikverkets Informationsanläggning för järnvägstrafik region Öst


Service och Konsultation Automation - Trafikverket
Utför service, underhåll, mindre förändringar på ett flertal broar i Gävle, Sthlm och Mälardalen

Nynäsbanan, Hemfosa-Tungelsta - Trafikverket
Dateli, som underentreprenör åt Strukton Rail utför installation av Teletransmissionsanläggning vid ombyggnation av dubbelspår Hemfosa - Tungelsta.

Nyckel Referenser 

Nedan har vi samlat några av de större referenserna inom Järnväg & Elautomation
Arlanda Express - Arlandabanan.
Dateli var underleverantör till Alcatel-Lucent och utförde all installation av:
· Kabelförläggning(3 mil), Terminering(1200st) och mätning av 24 fibers Opto längs spåret i och utanför tunnlarna.
· Kabelförläggning(1 mil), Terminering(2000par) och Mätning av 30 parskabel längs spår i och utanför tunnlarna.
· Kabelförläggning (1mil), Terminering och Mätning av radierande och matande koaxer längs spår i tunnlarna på krokar.
· Mast och antennmontage.
· Montage och Installation av Radiosystem.
· Montage och Installation av ca 100 CCTV kameror, Monitorer, PA system, Biljettautomater, UPS system samt Transmissions- och SCADA-system med tillhörande system på 4 st stationer.
· Montage och Installation av Signaltelefoner längs spår.
· ​Övriga installationer av lokala nätverk och telefonväxlar på stationer och ledningscentral.
 
Totalt utfördes närmare 25.000 mantimmar under ca 1 ½ år
Södertälje - Mälarbron.
Total Entreprenad (ABT94) av elektrisk ombyggnad av klaffbro, det innefattade.
Dateli utförde konstruktion, Programmering av PLC och överordnat SCADA-system, Kraftfördelning, transmission, motordrift, ljud och CCTV.
Projektledning, Installation och Driftsättning på samtliga system.
 
Denna typ av Projekt har hög säkerhet och risk då man manövrerar broar av en möjlig total vikt på 600ton och minsta misstag i utförande kan få stora konsekvenser.