Dotterbolag. Bedriver eprenörsverksamhet runt om i hela Sverige
Vi utför installationer, reparationer, underhåll och förebyggande underhåll inom företrädesvis El, Tele, Data, CCTV och Antennsystem i sk utförandeentreprenader, dvs vi utför arbeten mot färdiga handlingar i ngn form.

Vi utför EL-, Signal-, Teleteknik för Järnvägar

Vi har gedigen erfarenhet av ombyggnation befintlliga anläggningar samt nyproduktion.
lundjarnvagweb1lundjarnvagweb1
lundjarnvagweb
lundjarnvagweb
telekioskweb1telekioskweb1
telekioskweb
telekioskweb
Teleteknik för järnväg innebär telefonisystem, radiosystem, data- och kabelnät för kommunikation mellan tekniska system samt för personal och nyttjare avseende styrning, indikering, telefoni och datatrafik.
Näten utgörs av optofiberkablar och traditionella kopparkablar som är förlagda längs banan