Telekommunikation

Våra arbeten utförs av utbildad personal med inriktning på projektering, projektledning,
installation, programmering, service och registrering.
teleskap1teleskap1
teleskap
teleskap
Fiber-, Koppar- och Radierande kablar
LAN, MAN, WAN
Transmission - SDH, PDH, xWDM, IP (Switchar - Routers) 
Radio- och Antennsystem 
Biljettmaskiner, PA, Information  
Kamera, CCTV-system
Service & Underhåll
Komplicerad kabelförläggning sjö, land eller luft
Vi uppdaterar oss kontinuerligt inom området och har certifikat från ledande leverantörer eller
använder oss av skickliga och professionella samarbetspartners inom respektive område