Certifikat från ledande leverantörer

DATELI är leverantör av tjänster och hårdvara inom Tele, Data, Nätverk, El, Automation. DATELI utför Projektering, Konstruktion, Installation, Driftsättning, Service och Underhåll.

DATELI är Leverantörsoberoende av hårdvara och utgår från kundens bästa vid varje projekt. Verksamheten täcker hela landet inom projekt.
Bland referenserna finns projekt och kunder som: Arlandabanan, Botniabanan, Citybanan, Mälarbron, SL, Stockholms Universitet, Försvaret, KTH, Siemens.

VÅRA TJÄNSTER