Våra arbeten utförs av utbildad personal med inriktning på projektering, projektledning,
installation, programmering, service och registrering.

Fiber-, Koppar- och Radierande kablar
LAN, MAN, WAN
Transmission – SDH, PDH, xWDM, IP (Switchar – Routers)
Radio- och Antennsystem
Biljettmaskiner, PA, Information
Kamera, CCTV-system
Service & Underhåll
Komplicerad kabelförläggning sjö, land eller luft

Vi uppdaterar oss kontinuerligt inom området och har certifikat från ledande leverantörer eller
använder oss av skickliga och professionella samarbetspartners inom respektive område.

Kontakt