VÅRA KUNDER

Drift och underhåll av trafikantinformation i region Öst/Stockholm.

SKANSKA

Underentreprenör till Skanska vid bygget av nya Slussen i Stockholm.